Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative Treatment of Multiple Sclerosis Using Novel Multifunctional Biomaterials Combined with a Medical Device – [N2B-patch]» [430Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
23 Δεκ 2016


Θέρμη, Δεκέμβριος 23, 2016 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔΘέσης:

430Ε
Ειδικότητα:

ΠΕ Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Μηχανικής

Αντικείμενο:

Μαθηματική και μοριακή προσομοίωση διεργασιών διεπιφάνειας πολυτμηματικών βιοϋλικών

Διάρκεια:

11 μήνες

Θέσεις 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 05-01-2017 


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

 

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
6 ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cperi@cperi.certh.gr

Πληροφορίες:

Ομ. Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης

Τηλ.: 2310498171