Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» - «FineSol»
[379 - 3841] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Φεβ 2018


Βόλος, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

379Ε

Αρ. πρωτ. 3841/12-02-2018
ΑΔΑ: Ω58Λ469ΗΡ8-ΕΒΕ
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

1. Συμμετοχή στην ανάπτυξη, στον χαρακτηρισμό και στην εκτύπωση νέας γενιάς πάστας συγκόλλησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καθώς και στην αξιολόγηση της τελικής εφαρμογής της πάστας σε miniaturized PCBs.
2. Συμμετοχή στη διαχείριση του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμβάλει είτε πρακτικά/εργαστηριακά, είτε θεωρητικά/ συμβουλευτικά στην ανάπτυξη, στον χαρακτηρισμό και στην εκτύπωση νέας γενιάς πάστας συγκόλλησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καθώς και στην αξιολόγηση της τελικής εφαρμογής της πάστας σε miniaturized PCBs. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει και στη διαχείριση του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP1, WP6, WP7 και WP8 του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Θεσσαλονίκη, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Centre

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 13.00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)