Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects» - «VICINITY»
[ΙΠΤΗΛ-18829] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
12 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 12, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18829

Αρ. πρωτ. 18829 / 12-12-2018
 ΑΔΑ: ΨΚ01469ΗΡ8-ΤΟΣ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συντήρηση, επέκταση και εκσφαλμάτωση προγραμμάτων μικροελεγκτών στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με τη συντήρηση, επέκταση και εκσφαλμάτωση του πρότυπου λογισμικού των μικροελεγκτών (Raspberry Pi) που έχει υλοποιηθεί και εγκατασταθεί στις πιλοτικές εφαρμογές του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες δράσεις αφορούν στο ολοκληρωμένο σύστημα που χρησιμοποιεί το Raspberry Pi σαν gateway για τη συλλογή κα προώθηση των μετρήσεων από τα διασυνδεδεμένα έξυπνα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων Internet of Things (IoT), που έχουν υλοποιηθεί για τη δοκιμή και αξιολόγηση κατά την πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2018 και ώρα 11:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257758 ή στο email: thanasic@iti.gr (κ. Τρυφερίδη Αθανάσιο).