Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» - «IRIS»
[ΙΠΤΗΛ-17734] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17734

Αρ. πρωτ. 17734/ 11-06-2018
ΑΔΑ: ΩΩΔ6469ΗΡ8-Υ6Φ
Ειδικότητα:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείου

Αντικείμενο  Έργου: Υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογών κινητών τηλέφωνων για την αλληλεπίδραση των πολιτών των έξυπνων πόλεων με τις επιμέρους καινοτόμες λύσεις του έργου
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων της διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου, που θα επιτρέπει στους πολίτες των πόλεων-φάρων του έργου να ενημερώνονται και να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του έργου. Απαραίτητη είναι η εμπειρία σε προγραμματισμό με χρήση scripting γλωσσών (JavaScipt, jQuery, AngularJS). Επιπλέον, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα συνοδεύεται από έναν αριθμό σχετικών εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τις οποίες ο υποψήφιος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να αναπτύξει σαν υβριδικές εφαρμογές (hybrid mobile apps).
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257758 ή στο email: thanasic@iti.gr (κ. Τρυφερίδη Αθανάσιο).