Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and Safe Internet of Things» - «SerIoT»
[ΙΠΤΗΛ-17739] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17739

Αρ. πρωτ. 17739/ 11-06-2018
ΑΔΑ: Ψ0ΓΧ469ΗΡ8-6ΜΝ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών αυτοματοποιημένου διεισδυτικού τεστ τόσο σε επιπεδο υλοποιησης όσο και θεωρητικη μελέτης.Μελέτη & υλοποίηση τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ελέγχου ασφαλείας, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP4 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται αρχικά και στις δραστηριότητες ανάπτυξης ενός αυτοματοποιημένου διεισδυτικού ελέγχου ασφαλείας του πακέτου εργασίας WP2.
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση του αυτοματοποιημένου διεισδυτικού τεστ, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP2.
  • Το σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας συνδυαστικά σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας του δικτύου καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου. Παροχή έγγραφων αναφορών και παρουσιάσεων του έργου στις εκθέσεις προόδου του WP4.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιος).