Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MOdel based coNtrol framework for Site-wide OptmizatiON of data-intensive processes» - «MONSOON»
[ΙΠΤΗΛ-18357] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 22, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18357

Αρ. πρωτ. 18357 / 22-10-2018
 ΑΔΑ: 7ΥΔ1469ΗΡ8-1ΧΥ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:
  • Επεξεργασία βιομηχανικών δεδομένων (χρονοσειρών) με στόχο την αναγνώριση, εκτίμηση και πρόβλεψη μη επιθυμητών καταστάσεων σε βιομηχανικές διεργασίες.
  • Υλοποίηση τεχνικών μηχανικής, ενισχυτικής και βαθιάς μηχανικής μάθησης (machine, reinforcement and deep machine learning techniques) με στόχο την ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Βελτιστοποίηση διεργασιών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Υλοποίηση τμήματος του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων του έργου
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη χρήση και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής, ενισχυτικής και βαθιάς μηχανικής μάθησης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα αλουμινίου και πλαστικού. Θα ασχοληθεί με προβλήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία α) μηχανών σε περιβάλλοντα αλουμινίου και πλαστικού και β) διεργασιών παραγωγής αντικειμένων πλαστικού. Παράλληλα, θα ασχοληθεί και με τη βελτιστοποίηση διεργασιών, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Οι αλγόριθμοι θα αποτελέσουν τμήμα του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων του έργου και ο υποψήφιος αναμένεται να υποστηρίξει την ενσωμάτωση τους.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-11-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).