Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings» - «PLUG-N-HARVEST5»
[761Ε - 5118] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
14 Δεκ 2018


Πτολεμαΐδα, Δεκέμβριος 14, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

761Ε

Αρ. πρωτ. 5118 / 14-12-2018
ΑΔΑ: 660Υ469ΗΠ8-15Ο
Ειδικότητα:

Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Αντικείμενο Θέσης:

Τεχνική υποστήριξη στη μελέτη και διαστασιολόγηση της πρότυπης ενεργής πρόσοψης στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Γρεβενών

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται κυρίως να ασχοληθεί με τη μελέτη διαστασιολόγησης της ενεργής πρόσοψης κτιρίου, όντας σε διαρκή επικοινωνία με την ΠΕ Γρεβενών, δεδομένου ότι αυτή θα τοποθετηθεί, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της, στο κτίριο του Διοικητηρίου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας Π.Ε.4 που τιτλοφορείται ως «Ενσωμάτωση, Πιλοτική Υλοποίηση και Αξιολόγηση (Integration, Pilot Implementation and Assessment)» του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου Π4.5 «Υλοποίηση στον Ελληνικό Πιλότο (Implementation at the Greek Pilot Site)».

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα 50200 Κοζάνης.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-01-2019 και ώρα 11:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου

502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Ευχαριστούμε,

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου).