Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «An analytics framework for integrated and personalized healthcare services in Europe - AEGLE» [ΙΝΕΒ-15-40]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
16 Δεκ 2015


Θέρμη, Δεκέμβριος 16, 2015 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΝΕΒ-15-40
Θέση:

Ιατρική Πληροφορική

Αντικείμενο: 

Επεξεργασία πολυδιάστατων βιοϊατρικών δεδομένων (Multi-dimensional biodata processing)

Διάρκεια:

06 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 04-01-2016  


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ. 60361
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  kopani@certh.gr

Πληροφορίες
: 

κ. Μαγκλαβέρας Νίκος
Τηλ. 2311 257611
email nicmag@certh.gr