Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εσωτερικό Έργο Υποστήριξης Έρευνας - Ανάπτυξη της έρευνας στην περιοχή INFORMATION TECHNOLOGIES FOR SMART HOMES»
[19018] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
21 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 21, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19018

Αρ. πρωτ. 19018/21-12-2018
ΑΔΑ: 73Π4469ΗΡ8-ΩΝΥ
Ειδικότητα:

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης: Μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου πάνω από πειραματικές διατάξεις ασυρμάτων δικτύων.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τo παραπάνω αντικείμενo.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, Παράρτημα Βόλου, Φιλικής Εταιρείας 78, ΒΟΛΟΣ

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-01-2019 και ώρα 13:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2421 306070 εσωτ. 403 ή στο email: korakis@iti.gr (Αθανάσιος Κοράκης).