Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψηςσύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture» - «ROLINCAP»
[732Ε - 5064] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

732Ε

Αρ. πρωτ. 5064 / 04-12-2018
ΑΔΑ: 6Ι09469ΗΡ8-ΡΞΕ
Ειδικότητα:

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Πειραματική αξιολόγηση και μοντελοποίηση φυσικοχημικής και θερμοδυναμικής ισορροπίας διαλυτών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την πειραματική αξιολόγηση και τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς αλλαγής φάσης διαλυτών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων 2.4 και 5.2
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2018 και ώρα 14:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Γραφείο 310β
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr (κ. Αθηνά Μοσχοπούλου).