Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» - «SMILE»
[709Ε - 4966] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Αθήνα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

709Ε

Αρ. πρωτ. 4966 / 05-11-2018
ΑΔΑ: 9ΠΤΖ469ΗΡ8-9Β5
Ειδικότητα:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ‘Η MHXANOΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

ΑΣχεδιασμός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Σχεδιασμός και δυναμική προσομοίωση ηλεκτρικών δικτύων και διαχείριση περιπτώσεων απώλειας ισχύος.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 8.3. του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου D8.3: “Report on minutes-based power loss management towards a 100% RES island”.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση ηλεκτρικών δικτύων που περιλαμβάνουν όλα τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αττική

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).