Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations» - «SCOPE»
[76/2018 - 9608] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
12 Δεκ 2018


OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Θέρμη, Δεκέμβριου 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

76/2018

Αρ. πρωτ. 9608/12-12-2018
 ΑΔΑ: Ψ17Δ469ΗΡ8-ΦΒΩ
Ειδικότητα:

Πολιτικές επιστήμες

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Συμμετοχή στη συγγραφή των εκθέσεων προόδου και των εγχειριδίων ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης του έργου (ΠΕ1)

(β) Συμβολή στη διοικητική, επιστημονική και καινοτομική διαχείριση του έργου (ΠΕ1)
(γ) Συμβολή στην επικοινωνιακή στρατηγική και στις διαδικασίες οργάνωσης των εκδηλώσεων του έργου για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ2)
(δ) Συμμετοχή στην ανάλυση των πιλοτικών αποτελεσμάτων και στην ανάπτυξη του σχεδίου βιωσιμότητας του έργου εντοπίζοντας και αναλύοντας τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος (ΠΕ6)

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στην προετοιμασία των οικονομικών και τεχνικών αναφορών τόσο της Ετήσιας όσο και της Τελικής Έκθεσης του έργου. Επιπλέον, θα συμβάλει στη διοικητική, επιστημονική και καινοτομική διαχείριση των διαδικασιών του έργου. Στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων του έργου, ο υποψήφιος θα συμβάλει στην επιτυχή διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων, θα αναλάβει τις επικοινωνίες με τους συμμετέχοντες και θα συνδράμει στην τακτική παροχή ενημερωτικού
υλικού προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, όπου αλλού κριθεί απαραίτητο για την ευρύτερη κατά το δυνατό διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Επίσης, θα συμβάλει στη σύνοψη των ευρημάτων των πιλοτικών δοκιμών από τη σκοπιά του χρήστη των υπηρεσιών της πλατφόρμας του έργου καθώς και στην ανάλυση της αγοράς-στόχου επικοινωνώντας με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, θα συμμετέχει στην ανάπτυξη του σχεδίου βιωσιμότητας του έργου αξιοποιώντας τόσο τα οικονομικά όσο και τα κοινωνικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις πιλοτικές εφαρμογές καθώς και τις πληροφορίες που παρείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ6 και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
D1.1.1 Project management & quality control manual, D1.1.2 Annual progress report, D1.1.3 Final project report, D2.1.1 Communication plan, D2.1.2 Project Website and social media, D2.1.3 Promotional Material, D2.1.4 Report on external communication events, D6.1.3 Market analysis, D6.1.4 Sustainability plan
Διάρκεια:

11 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ -Παράρτημα Πειραιά, Γ. Κασιμάτη 1.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-12-2018 και ώρα 10:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι-Αθήνα

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)