Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «TEMR-Transportation Emissions Measurement and Reaction (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον)» [7445 - 09/2015]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
13 Φεβ 2015


Θέρμη, Φεβρουάριος 13, 2015 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

7445 [09/2015]
ΑΔΑ: 63Α4469ΗΡ8-ΥΦΡ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Χωροταξίας

Αντικείμενο: 

Συμβολή στην τεχνική ανάπτυξη του συστήματος προσδιορισμού των εκπομπών καυσαερίων στις αστικές περιοχές για την μέτρηση και τη διαχειρίση των logistics, καθώς και συμμετοχή στον σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

Διάρκεια:

03 μήνες

Τόπος:

Θέρμη – Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 02-03-2015 και ώρα 14.00


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52

15125 Μαρούσι, Αττική


Πληροφορίες:

κα. Καλλιόπη Βιτζηλαίου

Τηλ.: +30211-1069-599

e-mail: pvitzilaiou@certh.gr