Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2012

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS» [ΙΠΤΗΛ-130]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
[27 Νοε 2012]


Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 27, 2012 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-130
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Αντικείμενο: 
  1. Συμμετοχή στην ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής (Policy Guidelines) για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας
  2. Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και συμμετοχή στη διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος του έργου
  3. Μελέτη της διαδικασίας αξιολόγησης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του πιλοτικού συστήματος
  4. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου
  5. Συμμετοχή στην υλοποίηση των αναφορών για την πορεία του έργου
   Διάρκεια:

   12 μήνες

     

   Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 14-12-2012


   Αποστολή Δικαιολογητικών:

   Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


   Πληροφορίες:

   e-mail:
   ionathan@iti.gr