Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing satisfaction and working experience in smart factory environments (SatisFactory)» [ΙΠΤΗΛ-488]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
17 Ιουλ 2015


Θέρμη, Ιούλιος 17, 2015 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-488
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ / Πληροφορική / Μαθηματικός
Αντικείμενο: 

Ανάπτυξη αλγορίθμων για:

  • την επεξεργασία διακριτών σημάτων
  • την αναλυση των σημάτων σε βασικές συνιστώσες μέσω μαθηματικών μετασχηματισμών και τεχνικών regression.
  • την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων
  • την αποθορυβοποίηση του σήματος μέσω κατάλληλων τεχνικών φιλτραρίσματος
  • τη μείωση του διανυσματικού χώρου και την απόρριψη πλεονασματικής πληροφορίας
  • την οπτικοποίηση της προαναφερθείσας εξορυγμένης πληροφορίας για τον μετέπειτα πολυτροπικό διαμοιρασμό της σε εργασιακούς χώρους (π.χ. εργοστάσια) στα πλαίσια ανάπτυξης της πλατφόρμας κατάρτισης του έργου
Διάρκεια:

06 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 03-08-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

κ. Αναστάσιος Δρόσου

τηλ: +30 2311 257732

e-mail: drosou@iti.gr