Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ChainReact: Making Supplier Networks Transparent, Understandable and Responsive» - «ChainReact»
[16994]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Ιαν 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος 10, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αρ. πρωτ.:

16994 / 10-01-2018

Κωδικός Θέσης: 16994
ΑΔΑ: ΩΝ9Ξ469ΗΡ8-1Φ5
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αντικείμενο  Έργου: Συλλογή, διαχείριση και δημοσίευση διαδικτυακών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, ανάπτυξη και επικύρωση διαδικτυακών εφαρμογών. Συμμετοχή στη διάχυση και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στη συλλογή, διαχείριση και δημοσίευση διαδικτυακών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, καθώς και στον προγραμματισμό και την επικύρωση σχετικών εφαρμογών. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν από το μεγάλο όγκο των δεδομένων προς διαχείριση (π.χ. με μεθόδους ευρετηρίασης, κατανεμημένης επεξεργασίας, αποθήκευσης, κλπ.). Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Διάρκεια: 11  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-01-2018 και ώρα 12:30
 

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311257726 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Ιωάννη Κομπατσιάρη)