Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Sustainable Drop-In Transport fuels from Hydrothermal Liquefaction of Low Value Urban Feedstocks» - «NextGenRoadFuels»
[731Ε - 5062] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

731Ε

Αρ. πρωτ. 5062 / 04-12-2018
ΑΔΑ: ΨΕΨΨ469ΗΡ8-ΜΡΣ
Ειδικότητα:

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Αναβάθμιση βιοελαίου παραγόμενου από υδροθερμική κατεργασία αστικών απορριμμάτων μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη σύνθεση, το χαρακτηρισμό και τη δοκιμασία καταλυτών στη θερμο-καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία του βιοελαίου σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP3- HTL bio-crude upgrading και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

  • D3.1 Properties and detailed composition of biocrudes produced from HTL of urban feedstocks – lab scale
  • D3.5 Results on thermal catalytic hydrotreating of HTL bio-crude on lab scale
  • D3.6 Results on the thermal catalytic hydrotreating of HTL bio-crude on pilot scale
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2018 και ώρα 14:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Γραφείο 310β
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr (κ. Αθηνά Μοσχοπούλου).