Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «My TRAvel Companion» - «My-TRAC»
[ΙΠΤΗΛ-18307] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
15 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 15, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18307

Αρ. πρωτ. 18307 / 15-10-2018
  Ψ64Σ469ΗΡ8-Ι2Δ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Καθορισμός του ανθρωποκεντρικού μοντέλου του χρήστη και ανάπτυξη των ευφυών αλγορίθμων αναλυτικής και τεχνητής νοημοσύνης, που θα το υλοποιούν τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο διεπαφής αλληλεπίδρασης του χρήστη.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το ερευνητικό έργο My-TRAC στοχεύει στην παροχή καινοτόμων εφαρμογών για αδιάκοπες μεταφορές (με στόχο και επίκεντρο τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ανά την Ευρώπη) και ενός οικοσυστήματος μοντέλων και αλγορίθμων για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες (ΔΣ) – προσομοίωση των επιλογών των χρηστών ΔΣ, ανάλυση δεδομένων και συναισθηματική υπολογιστική.
Η εφαρμογή My-TRAC στοχεύει στο να γίνει ένας «σύντροφος» ταξιδιού, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί παρόμοια με έναν πραγματικό τουριστικό οδηγό, που κατανοεί τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη και της συμπεριφοριολογικής του κατάστασης με σκοπό να βγάλει συμπεράσματα μέσα από την επεξεργασία ασαφών πληροφοριών, που θα προέρχονται τόσο από στατικά χαρακτηριστικά, όσο και από περιβαλλοντολογικά δεδομένα καθώς και πληροφορίες που θα συλλέγονται από τους προσωπικούς λογαριασμούς των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.
Τέλος, η εφαρμογή My-TRAC θα παρέχει πληροφορίες πρόβλεψης σχετικά με διακοπές και διαταραχές στη λειτουργία τους. Δεν θα παραθέτει μόνο δεδομένα αλλά θα τα αναλύει μέσω καινοτόμων αλγορίθμων για να παρέχει βελτιωμένες προτάσεις. Το My-TRAC περιλαμβάνει επίσης τους φορείς ΔΣ μέσω της " διεπαφής χειριστή", όπου οι φορείς των ΔΣ θα μπορούν να ανακτήσουν και να απεικονίσουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις και την συμπεριφοριολογική κατάσταση των χρηστών.
Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στα πλαίσια των εργασιών των πακέτων εργασίας WP2, WP3 και WP5.
Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

  • D3.2 Structural design of analytics framework
  • D3.5 Algorithm calibration
  • D4.1 Affective and Persuasive HMI concepts and models
  • D5.2 First version of My-TRAC application
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-10-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).