Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Remote Assessment of Disease and Relapse – Alzheimer’s Disease» - «RADAR-AD»
[ΙΠΤΗΛ-18988] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
21 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 21, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18988

Αρ. πρωτ. 18988 / 20-12-2018
 ΑΔΑ: 7ΝΖΨ469ΗΡ8-Ξ6Α
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Μελέτη των δεδομένων που θα σύλλεχθουν από φορητούς σταθερούς αισθητήρες με στόχο τη μέτρηση και κατανόηση των λειτουργικών παραμέτρων ανθρώπων με νόσο Alzheimer

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης των λειτουργικών παραμέτρων ανθρώπων με Alzheimer καθώς και στη μελέτη των δεδομένων που θα συλλεχθούν. Συγκεκριμένα, θα έχει συμμετοχή στη μελέτη των δεδομένων μέτρησης των λειτουργικών παραμέτρων ανθρώπων με Alzheimer, που θα προκύψουν μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων, φορητών και σταθερών αισθητήρων.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-01-2019 και ώρα 10:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Γιάννης Κομπατσιάρης).