Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENVISAGE : ENhance VIrtual learning Spaces using Applied Gaming in Education» - «ENVISAGE»
[ΙΠΤΗΛ-17548] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 04, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17548

Αρ. πρωτ. 17548/ 04-05-2018
ΑΔΑ: Ω58Σ469ΗΡ8-ΝΙΕ
 
Ειδικότητα:

Πληροφορική

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου και συμμετοχή στη διαχειριστική και τεχνική επίβλεψη του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στην ανάλυση των απαιτήσεων και τον καθορισμό των προδιαγραφών, στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου καθώς επίσης και στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των εκπαιδευτικών δοκιμών. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων καθώς και στην τεχνική επίβλεψη του έργου.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-05-2018 και ώρα 12:30 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311257726 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Ιωάννη Κομπατσιάρη)