Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2012

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Έργου «Ανάπτυξη πλατφόρμας προσομοίωσης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω λιμενικών εγκαταστάσεων για την ανάλυση τους με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας τους και την αποτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων τους - COMPETE» [37/2012]
@ ΕΚΕΤΑ / IMET
[30 Νοε 2012]


Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 30, 2012

Το  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών  - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

37/2012
Ειδικότητα:

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο: 

Περιγραφή των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα σε Λιμενικούς Σταθμούς Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων (ΛΙΣΔΕ) και ανασκόπιση σχετικής βιβλιογραφίας, (β) Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης ροών κυκλοφορίας προς, από και μέσα σε ένα πρότυπο λιμάνι, (γ) Συμμετοχή στην ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος σε όρους CO2 από φορτηγά οχήματα σε πρότυπο ΛΙΣΔΕ

Διάρκεια:

12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου (30/04/2015)

Τόπος: Θεσσαλονίκη

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 14-12-2012

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Κτίριο Ι.ΜΕΤ.

 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης

ΤΘ60361
ΤΚ 57001
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Πληροφορίες:

κα. Αναστασία Χριστοδούλου
Τηλ.: 2310 498457
 
>> Ολοκληρωμένη την προκύρηξη μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ!

>> Την αίτηση της προκύρηξης μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ!

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: achris@certh.gr