Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του έργου «ΉΦΑΙΣΤΟΣ – Ευφυή Ενεργειακά Συστήματα Νέας Γενιάς» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» [222]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ
26 Ιουν 2015


Βόλος, Ιούνιος 26, 2015 - Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

  222/26-06-2015
ΑΔΑ :  

ΩΒΙΥ469ΗΡ8-ΦΚΤ

Θέση:  

Επιστημονικοί Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες ειδικότητας Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Αντικείμενο: 
 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικών συστημάτων

Διάρκεια:  

03 μήνες

Τόπος:  

Βόλος

Θέσεις:   02

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 13-07-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.
 

 Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.)
Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά
3ος όροφος
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες: 

κα Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.:    24210-96744

e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr