Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας - HOLEA» και κωδικό MIS 5031223
[ΙΝΕΒ - 18/56 - 2734] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
30 Νοε 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 30, 2018 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ 18-56

Αρ. Πρωτ.: 2734 / 30-11-2018
ΑΔΑ: ΩΦΙΟ469ΗΡ8-ΜΡΑ
Ειδικότητα:

Βιολόγος ή Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης: Εφαρμογή και πιστοποίηση κατάλληλων μεθοδολογιών για την ιχνηλασιμότητα των επιλεγμένων ποικιλιών ελιάς και ειδικά εφαρμογή μεθοδολογιών γενετικής ταυτοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού των επιλεγμένων φύλλων (από συγκεκριμένες
ποικιλίες) ελιάς. Εφαρμογή μεθοδολογιών γενετικής ταυτοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού στα συλλεγμένα δείγματα ελαιολάδου.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:
(α) Ανάπτυξη του πρωτοκόλλου γενετικής ταυτοποίησης των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς
(β) Αναφορά για πολυμορφισμούς απλού νουκλεοτιδίου και ανάπτυξη λειτουργικών δεικτών (γ) Ανάπτυξη του πρωτοκόλλου γενετικής ταυτοποίησης των Ελληνικών ελαιολάδων
(δ) Αναφορά για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ταυτοποίησης πολυποικιλιακών ελαιολάδων (ε) Ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ταυτοποίησης νοθείας από ελαιόλαδα διαφορετικών ειδών
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
ΕΕ2: Aνάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση κατάλληλων μεθοδολογιών για την ιχνηλασιμότητα των επιλεγμένων ποικιλιών ελιάς.
ΕΕ5: Eύρεση πιστοποιημένων μεθοδολογιών που θα στοχεύουν στην διασφάλιση της ποιότητας των ΠΟΠ & ΠΓΕ ελαιολάδων από περιπτώσεις νοθείας.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-12-2018 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr (κα. Φωτεινή Κοπάνη).