Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Ερευνητών

ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Προκήρυξης μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας με απ. πρωτ. 3376/15-12-2016
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ
15 Δεκ 2016


Βόλος, Δεκέμβριος 15, 2016 

Το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) ανακοινώνει την ανάκληση της Προκήρυξης μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική σε Βιο-συστήματα», με αρ. πρωτ. 3416/15-12-2016 (ΑΔΑ: 64ΗΛ469ΗΡ8-7ΛΙ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 27/12/2016. 

Όσες τυχόν αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Η παρούσα δημοσιεύεται όπως δημοσιεύθηκε και η αρχική Προκήρυξη.