Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (3) θέσεις συνεργατών στα Πλαίσια του ΕΠ «DigiArt: The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds» [ΙΠΤΗΛ-824]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
20 Δεκ 2016


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 20, 2016 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-824
Ειδικότητα:

Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: 

Επεξεργασία σημάτων και ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου

Διάρκεια:

11 μήνες

Θέσεις: 03

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-01-2017
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κ. Σπύρο Νικολόπουλο
τηλ: 2311257752
e-mail: nikolopo@iti.gr