Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry - InVID»
[17309] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Μαρ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 13, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αρ. πρωτ.:

17309 / 13-03-2018

Κωδικός Θέσης: 17309
ΑΔΑ: Ψ8ΟΚ469ΗΡ8-ΙΩΨ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο  Έργου:

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού αλλοιώσεων σε βίντεο και συμμετοχή στη διαχείριση έργου.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνικών για τον εντοπισμό αλλοιώσεων σε βίντεο, που συχνά εισάγονται με σκοπό την παραπλάνηση του θεατή, χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας για το σκοπό αυτό τεχνικές επεξεργασίας βίντεο και βαθείας μάθησης. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί επίσης με τη διαχείριση του έργου.

Διάρκεια: 06  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-03-2018 και ώρα 13:30 μ.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 2311 257770 ή στο email: bmezaris@iti.gr (κ. Βασίλειο Μεζάρη)