Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Ερευνητών

ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Προκήρυξης Θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Ερευνητή Γ' ή Β΄ Βαθμίδας με αρ. πρωτ. 3742/28.01.2016 @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
15 Φεβ 2016


Θέρμη, Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 15, 2016 

Το  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων ( ΙΔΕΠ) ανακοινώνει την ανάκληση της Προκήρυξης μίας (1) θέσης Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Γ’ ή Β΄ Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Καινοτομίας και μεταφορά Τεχνολογίας», με αρ. πρωτ. 3742/28.01.2016 (ΑΔΑ: 6Λ6Θ469ΗΡ8-0ΕΟ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 29η Φεβρουαρίου 2016.

 

Όσες τυχόν αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Η παρούσα δημοσιεύεται όπως δημοσιεύθηκε και η αρχική Προκήρυξη.