Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 18409/30-10-2018 @ ΙΠΤΗΛ / EKETA
20 Δεκ 2018


Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  αρ. πρωτ. 18409/30-10-2018, του ερευνητικού έργου «HR-Recycler: Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment» - « HR-Recycler», με αριθμό συμβολαίου 820742, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών  την 15η Νοεμβρίου 2018

 

ματαιώνεται

 

για λόγους επανακαθορισμού των αναγκών του έργου. Όσες τυχόν αιτήσεις έχουν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.