Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «PVClinical – Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα» και κωδικό MIS 5032805
[ΙΝΕΒ 18/48 - 2685] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
16 Νοε 2018


Θέρμη, Νοέμβριος 16, 2018 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ-18-48

Αρ. πρωτ. 2685/16-11-2018
ΑΔΑ: 7ΑΨΧ469ΗΡ8-02Ω
Ειδικότητα:

Φαρμακευτική

Αντικείμενο  Θέσης:

Καθορισμός απαιτήσεων χρήστη, αξιολόγηση και πιλοτικές εφαρμογές της πλατφόρμας PVClinical.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών στο έργο PVClinical, καθώς και με την αξιολόγηση της πλατφόρμας PVClinical μέσω πιλοτικών εφαρμογών και μελετών περιπτώσεων (case studies).

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος
ΕΕ4: Αξιολόγηση και Πιλοτικές Εφαρμογές

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-12-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Φωτεινή Κοπάνη, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr