Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Διεργασίες υδρογονοκατεργασίας για την αξιοποίηση απορριμματικών τροφοδοσιών από βιομάζα (WAVES)» [3291 -200Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
13 Φεβ 2015


Θέρμη, Φεβρουάριος 13, 2015 - Το ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

3291-200Ε
ΑΔΑ:
668Ω469ΗΡ8-Τ5Η
Θέση:

 Επιστημονικός Συνεργάτης – Υποψήφιος Διδάκτωρ ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού

Αντικείμενο: 

Μοντελοποίηση Διεργασιών αξιοποίησης απορριμματικής βιομάζας προς παραγωγή καυσίμων μέσω καταλυτικής υδρογονοκατεργασίας

Διάρκεια:

06 μήνες

Τόπος:

ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής)

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 06-03-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες: 

 κα. Tάνια Βαλασιάδου

Τηλ.: 2310 498300

e-mail: tania@cperi.certh.gr