Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Blocking the aggregation promoting ATXN1Q82-MED15 protein-protein interaction» και κωδικό 122
[18998] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
21 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 21, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18998

Αρ. πρωτ. 18998/21-12-2018
ΑΔΑ: Ω8ΥΡ469ΗΡ8-11Σ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (Τμήμα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών)

Αντικείμενο Θέσης: Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για εφαρμογές σύγκρισης ομοιότητας μορίων και μοντελοποίησης αλληλεπιδράσεων μορίων (protein-protein docking, virtual screening).
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
“WP1: Simulation of the ATXN1-MED15 PPI site”, “WP3: Selection of chemical compounds with similar conformation to the ATXN1-MED15 PPI site” και “WP7: Dissemination of the experimental results” και συγκεκριμένα των παραδοτέων: 1.1, 3.1, 7.1
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-01-2019 και ώρα 13:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Γιάννης Κομπατσιάρης).