Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «“Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe” με ακρωνύμιο “AGROinLOG”» [428Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
23 Δεκ 2016


Αθήνα, Δεκέμβριος 23, 2016 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔΘέσης:

428Ε
Ειδικότητα:

Γεωπόνος

Αντικείμενο:

Μετρήσεις σε αγροτεμάχια για δυναμικό βιομάζας από κλαδέματα ελαιόδενδρων και υποστήριξη στην συλλογή κλαδεμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 05-01-2017 


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

 

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι
Αθήνα

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diafa@certh.gr

Πληροφορίες:

κα. Α. Διάφα
Τηλ. 211 1069533
Fax 211 1069501