Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories — Z-Fact0r»
[383 - 3845] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Φεβ 2018


Βόλος, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

383Ε

Αρ. πρωτ. 3845/12-02-2018
ΑΔΑ: 99ΖΛ469ΗΡ8-1ΡΚ
Ειδικότητα:

Μηχανικός Υπολογιστών

Αντικείμενο  Έργου:

Συμμετοχή στη δημιουργία αυτόνομων μονάδων παρακολούθησης και ανίχνευσης

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμβάλει στην ενσωμάτωση και την σύντηξη δεδομένων που συλλέγονται από το δίκτυο πολυαισθητήρων σε επίπεδο σταθμού εργασίας και προϊόντος (ενιαίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας), ανάλυση και συλλογή δεδομένων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας D.3.5 του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Βόλος

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 13.00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)