Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CROCODILE 2»
[17E/18 - 9164] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
14 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 14, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

9164/14-05-2018

ΑΔΑ: ΩΟ8Λ469ΗΡ8-ΔΕΣ

Κωδικός Θέσης:

17E/2018
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Οικονομικών Επιστημών

Αντικείμενο  Έργου:
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, έλεγχος και θέση σε λειτουργία του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (NAP)
 • Παροχή δεδομένων στο NAP από σχετικούς φορείς/παρόχους
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω:

 • Αξιολόγηση σχεδιασμού NAP
 • Ενδιάμεσοι έλεγχοι λειτουργίας NAP
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας και θέση σε λειτουργία του NAP
 • Σύμπραξη συμφωνιών με βασικούς παρόχους/ιδιοκτήτες δεδομένων
 • Υποστήριξη και αξιολόγηση δοκιμαστικής λειτουργίας ανταλλαγής δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο
 • Εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας και ολοκλήρωση με υφιστάμενα data portals

 Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

 •  Π4.3.1:         Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – 1η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π4.3.2:         Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – 2η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π4.3.3:         Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – 3η Έκθεση προόδου (τεχνική έκθεση)
 • Π4.3.4:         Έκθεση και εγχειρίδιο λειτουργίας NAP – Τελική Έκθεση (τεχνική έκθεση)

Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)