Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Competitive predrying technologies and firing concepts for flexible and efficient lignite utilization» με ακρωνύμιο “DRYLIG”» [216Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
06 Μαΐου 2015


Αθήνα, Μάιος 06, 2015 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

216Ε
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο: Χρήση θερμοδυναμικών υπολογιστικών εργαλείων για τη μοντελοποίηση θερμικών σταθμών με συστήματα προξήρανσης λιγνίτη, για τον προσδιορισμό απόδοσης λειτουργίας και εκπομπής ρύπων. 
Διάρκεια:

06 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 21-05-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

 ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι, Αθήνα


>>
 Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diafa@certh.gr


Πληροφορίες
:

κα. Α. Διάφα

Τηλ.: 211 1069533
Fax: 211 1069501