Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «RESOLUTE / Resilience Management Guidelines and Operationalization applied to Ur-ban Transport Environment» [ΙΠΤΗΛ-487]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
17 Ιουλ 2015


Θέρμη, Ιούλιος 17, 2015 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-487
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ / Πληροφορική / Μαθηματικός
Αντικείμενο: 

Ανάπτυξη αλγορίθμων για:

  • την αυτοματοποιημένη ε-ξόρυξη πληροφορίας από ηλεκτρονικά έγγραφα / κείμενα.
  •  την εφαρμογή έτοιμων πακέτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) σε μεγάλο όγκο εγγράφων και διαδυκτιακών κειμέ-νων
  • την ταχεία επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομέ-νων
  •  την μείωση του διανυσμα-τικού χώρου και την απορριψη πλεονασματικής πληροφορίας
  • την οπτικοποίηση της χρήσιμης εξορυγμένης πληροφορίας για την έγκαιρη πρόβλεψη εκτάκτων φαινομένων (π.χ. αναταραχών, κινδύνων, κλπ.) σε αστικό περιβάλλον.
Διάρκεια:

06 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 03-08-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

κ. Αναστάσιος Δρόσου

τηλ: +30 2311 257732

e-mail: drosou@iti.gr