Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000313
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντλίας, υλικών αυτοματισμού και λοιπών εξαρτημάτων για την κατασκευή πιλοτικής διάταξης» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
07 Δεκεμβρίου 2017Θεσσαλονίκη, 07 Δεκεμβρίου 2017


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αντλίας, υλικών αυτοματισμού και λοιπών εξαρτημάτων για την κατασκευή πιλοτικής διάταξης» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Πλάκας Κωνσταντίνος
τηλ: +30 2310498476
e-mail: kplakas@cperi.certh.gr