Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηPress CornerΔελτία Τύπου @ ΕΚΕΤΑ

Δελτίο τύπου Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΕΤΑ και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
[12 Νοεμβρίου 2021]Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν στη Θεσσαλονίκη, ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Τζοβάρας και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κ. Αθανάσιος Καΐσης 

 

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) υπέγραψαν στις 11 Νοεμβρίου 2021, δήλωση πρόθεσης συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, -μέσω της αξιοποίησης των εμπειριών και των δυνατοτήτων των δύο φορέων-, οι οποίες θα προσδώσουν σημαντική δυναμική στην έρευνα και ειδικότερα στο πεδίο της Βιομηχανίας 4.0, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο συνεργασίας θα αφορά στο σχεδιασμό και λειτουργία ενός καινοτόμου αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων, στο γνωστικό αντικείμενο του Industry 4.0, την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού και την κοινή χρήση των εργαστηρίων, μηχανημάτων και λογισμικών στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και τη δυνατότητα απορρόφησης εν ενεργεία φοιτητών και αποφοίτων του, για εργασία σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Ακόμη, προβλέπεται η συν-διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας και σε περιοχές υψηλής τεχνολογίας και η συνεργασία σε διαγωνισμούς ερευνητικών έργων σε τομείς, που εξειδικεύονται οι δύο φορείς.

Το Μνημόνιο Πρόθεσης Συνεργασίας, του οποίου η διάρκεια ισχύος ορίζεται σε πέντε έτη, υπέγραψε από την πλευρά του ΕΚΕΤΑ ο Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Τζοβάρας και από την πλευρά του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ κ. Αθανάσιος Καΐσης.

«Το ΕΚΕΤΑ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελούν δύο συμπληρωματικούς φορείς, που υπηρετούν τις ανάγκες της έρευνας, της παιδείας, και της αποτελεσματικής σύνδεσης των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων με τις πραγματικές ανάγκες των  επιχειρήσεων. Η παρούσα συνεργασία σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός κοινού εγχειρήματος, που θα αποτελέσει τη βάση για επιστημονική αλληλεπίδραση, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές να εξειδικευτούν μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0, στον οποίο το ΕΚΕΤΑ στοχεύει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο μέσα στα επόμενα χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία μέσα από μία σειρά ποικίλων επιστημονικών δράσεων θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των δύο φορέων προς όφελος της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, κ. Τζοβάρας.

«Με την υπογραφή, εχθές 11/11/21, του μνημονίου συνεργασίας, ανάμεσα στο ΕΚΕΤΑ και το ΔΙΠΑΕ, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο τα δύο ιδρύματα θα συνεργαστούν ώστε τάχιστα να λειτουργήσει αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών, με την ειδικότερη επίσπευση του έγκριτου Καθηγητή Πληροφορικής κ. Τζώρτζη στο σύγχρονο και εξαιρετικά ενδιαφέρον για την οικονομία της χώρας αντικείμενο της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η συνεργασία πλαισιώνεται από σειρά ποικίλων άλλων δράσεων που αφορούν το επιστημονικό μας προσωπικό, τους ενεργούς φοιτητές μας, καθώς και τη χρήση μηχανολογικού εν γένει εκπαιδευτικού εξοπλισμού, και άλλα συναφή.
Η ισχύς του μνημονίου ορίστηκε πενταετής. Με το μνημόνιο συνεργασίας γίνεται ένα ακόμη βήμα για την υλοποίησή ενός από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης του ΔΙΠΑΕ, που είναι η ψηφιακή εκπαίδευση και η δημιουργία σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων για την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία και την οικονομία»,
δήλωσε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, κ. Αθανάσιος Καΐσης.