Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FrailSafe: Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized models and advanced interventions» [ΙΠΤΗΛ-827]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Δεκ 2016


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 22, 2016 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-827
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Αντικείμενο: 

Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας και απεικόνισης πληροφορίας, γραφικών και επαυξημένης πραγματικότητας

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις: 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 04-01-2017
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κ. Κων/νο Μουστάκα (moustak@iti.gr) και στην κ. Σιδηροπούλου Μαρίνα (marina@iti.gr).