Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» - «FORTIKA»
[ΙΠΤΗΛ-18310] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
15 Οκτ 2018


Θέρμη, Οκτώβριος 15, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18310

Αρ. πρωτ. 18310 / 15-10-2018
 ΑΔΑ: 9Ρ4Ω469ΗΡ8-4ΤΜ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση των συστημάτων αναγνώρισης κυβερνοεπιθέσεων, λήψης αποφάσεων (DSS) και διαχείρισης συμβάντων (SIEM), σχετικά με την αντιμετώπιση κυβερνο-επιθέσεων σε εταιρίες μικρής-μεσαίας κλίμακας (ΜΜΕ), καθώς και ενσωμάτωση των συστημάτων στην πύλη (gateway) του FORTIKA.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού που προδιαγράφεται στις ενότητες εργασίας 4, 5 και 6. Τα σχετικά παραδοτέα είναι:
  • D4.6 Unsupervised engine for threat mitigation.v1
  • D4.7 FORTIKA Decision Support Toolkit.v1
  • D4.12 Unsupervised engine for threat mitigation.v2
  • D4.13 FORTIKA Decision Support Toolkit.v1
  •  D5.2 Real-time Network Traffic Anal-ysis Module.v1
  • D5.5 Design and implementation of customised SIEM Service.v1
  •  D6.2 System Integration & Final FORTIKA Prototype.v1
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-10-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).