Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» [215Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
06 Μαΐου 2015


Πτολεμαΐδα, Μάιος 06, 2015 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

215Ε
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο:

Επεξεργασία δειγμάτων στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών και αναλύσεις :

-  προσδιορισμός ποσοστού μερικής υγρασίας (υγρασία ανάλυσης), τέφρας, πτητικών, μονίμου άνθρακα σε δείγμα ορυκτού στέρεου καύσιμου με την μέθοδο της ξήρανσης σε ρυθμιζόμενες θερμοκρασιακές και ατμοσφαιρικές συνθήκες

-  προσδιορισμός ανώτερης θερμογόνου δύναμης δείγματος ορυκτού στερρού καυσίμου υπό σταθερό όγκο, σε θερμιδόμετρο οβίδας, το οποίο έχει βαθμονομηθεί με την καύση δείγματος βενζοϊκού οξέος.

-  προσδιορισμός της περιεκτικότητας (%) σε άνθρακα (περιλαμβανομένων και των ανθρακικών), σε υδρογόνο, σε άζωτο και σε θειο δείγματος στερεού καυσίμου με ενόργανη μέθοδο.

-  εργαστηριακή προκατεργασία δειγμάτων ορυκτών στέρεων καύσιμων για την μείωση του μεγέθους του δείγματος, με στόχο την επίτευξη του απαιτούμενου μεγέθους κόκκων προκείμενου να εκτελεστούν οι δοκιμές στο εργαστήριο.

 

Δειγματοληψίες και χημικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις:

- χημικές αναλύσεις νερών, ατμού λεβήτων και βιομηχανικών αποβλήτων

- αναλύσεις καυσίμων, τεφρών και λιπαντικών (TGA, XRF, Φασματοφωτόμετρο, Θερμιδόμετρο, Ατομική Απορρόφηση, Ιξωδόμετρο)

Διάρκεια:

06 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 21-05-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκομείου (Κουρί)
Τ.Θ. 95, 502 00 Πτολεμαΐδα


>>
 Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: koutsianou@lignite.gr  


Πληροφορίες
:

κα Σοφία Κούτσιανου

Τηλ.: 2463055300
Fax:  2463055301