Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2016

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη - ερευνητή στα Πλαίσια του ΕΕ « AgroCycle - Sustainable techno-economic solutions for the agricultural value chain» [INEB-16-36]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
15 Δεκ 2016


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 15, 2016 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Ε

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

INEB-16-36
Ειδικότητα:

Χημικός

Αντικείμενο: 

Έρευνα και αποτίμηση σε θέματα Αγροδιατροφής και διαχείρισης νερών με έμφαση σε βιοχημικά και γενετικά δεδομένα

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις: 01

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2016 


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kopani@certh.gr 

 

Πληροφορίες:
 

κ. Αργυρίου
Τηλ. 2310 498475
Fax 2310 498270