Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Διεπιστημονική Συνεργασία στην Περιοχή “Ενέργεια και Περιβάλλον” για την Στρατηγική Ανάπτυξη, Διατήρηση της Αριστείας και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του ΕΚΕΤΑ, μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων» - «ΚΡΗΠΙΣ» [1244]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
16 Φεβ 2015


Θέρμη, Φεβρουάριος 16, 2015 - Το Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

ΚΩΔ. Θέσης:

1244
ΑΔΑ: 7ΠΨΛ469ΗΡ8-Κ34
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Πληροφορικής

Αντικείμενο: 

Συμβολή στην ανάπτυξη i) εφαρμογών για τη συλλογή στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία μεγάλου όγκου βάσεων δεδομένων και ii) στη δημιουργία/ διαχείριση διαδικτυακού εργαλείου για την επικοινωνία και συνεργασία των εταίρων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Διάρκεια:

08 μήνες

Τόπος:

Παράρτημα ΕΚΕΤΑ – Αθήνα

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 04-03-2015 και ώρα 14.00


Αποστολή Δικαιολογητικών:


ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Πληροφορίες:

κος Δημήτρης Μαργαρίτης

Τηλ.: +302310498467

e-mail: dmarg@certh.gr