Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2015

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «Competitive pre-drying technologies and firing concepts for flexible and efficient lignite utilization» με ακρωνύμιο “DRYLIG”» [224Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
21 Μαΐου 2015


Αθήνα, Μάιος 21, 2015 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

224Ε
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο: Πειραματική διερεύνηση και τεχνική αξιολόγηση αποτελεσμάτων από πιλοτικές δοκιμές μικτής καύσης προξηραμένου λιγνίτη σε εγκαταστάσεις κονιοποιημένου καυσίμου
Διάρκεια:

05 μήνες

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 05-06-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

 ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι, Αθήνα


>>
 Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν  και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diafa@certh.gr


Πληροφορίες
:

κα. Α. Διάφα

Τηλ.: 211 1069533
Fax: 211 1069501