Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» - «FineSol»
[381 - 3843] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Φεβ 2018


Βόλος, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

381Ε

Αρ. πρωτ. 3843/12-02-2018
ΑΔΑ: 9Φ8Δ469ΗΡ8-7ΟΙ
Ειδικότητα:

Οικονομολόγος

Αντικείμενο  Έργου:

Οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και υποστήριξη του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει στην οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και υποστήριξη του έργου η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση των οικονομικών του έργου, προετοιμασία της μισθοδοσίας του έργου, σύνταξη περιοδικών εκθέσεων και σύνταξη τελικής έκθεσης του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP1 του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Θεσσαλονίκη, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Centre

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2018 και ώρα 13.00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)