Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2011

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του E Π «Αειφόρος Παραγωγή Βιοκαυσίμων & Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Βιοχημικών Προϊόντων από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα» [26E]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ
[14 Δεκ 2011]


Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 14, 2011- Το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών-ΙΤΧΗΔ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΠ

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 ΚΩΔ.Θέσης:
 

 26Ε
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο: Σύνθεση Βιοχημικών Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
Διάρκεια: 6 μήνες 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 30-12-2011


 Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης
Τ.Θ. 60361, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 Πληροφορίες:

Δρ. Π. Πλαδής
Τηλ.: 2310 498165
Fax: 2310 498160
 

>> Τα δικαιολογητικά μπορουν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cperi@cperi.certh.gr