Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηPress CornerΔελτία Τύπου @ ΕΚΕΤΑ

Δελτίο τύπου Περισσότερα από 167 εκ. ευρώ χρηματοδότηση προσέλκυσε το ΕΚΕΤΑ από το Horizon 2020
[8 Οκτωβρίου 2021]Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021

Περισσότερα από 167 εκ. ευρώ χρηματοδότηση προσέλκυσε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 8ο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020)[1] κατά την περίοδο 2014-2020, γεγονός που το κατατάσσει στην 14η θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης και 1ο στην Ελλάδα. Το ΕΚΕΤΑ ανέλαβε και συμμετείχε σε 367 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, εκ των οποίων στα 69 είχε το ρόλο συντονιστή, διεξάγοντας έρευνα αιχμής στους τομείς της μηχανικής και τεχνολογίας, των φυσικών επιστημών, των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας και  των επιστημών γεωργίας.

Στην εκκίνηση του «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe), του νέου και  9ου κατά σειρά προγράμματος - πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027,  το ΕΚΕΤΑ στοχεύει να έχει ακόμη πιο δυναμική παρουσία μέσω της ανάληψης, συμμετοχής και διεκπεραίωσης μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων και όντας απόλυτα εναρμονισμένο με το βασικό στόχο του χρηματοδοτικού προγράμματος: τη σύνδεση της έρευνας - καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν στην αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, και την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. 

Διαθέτοντας μία εμπειρία 20 και πλέον ετών στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα εκτεταμένο φάσμα επιστημονικών διαθεματικών τομέων αλλά και στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΕΤΑ στοχεύει μέσω του «Ορίζοντας Ευρώπη», να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθιστώντας τη ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.[1] Με στοιχεία από το Horizon 2020 dashboard https://bit.ly/2YpO02S