Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νέες Δράσεις Ανάπτυξης ΙΒΟ»
[400 - 4021] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Ιουνίου 2018


Βόλος, Ιούνιος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

400

Αριθ. Πρωτ. 4021/12-06-2018
ΑΔΑ: 6ΔΝ2469ΗΡ8-ΥΑΚ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος (system software) για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σε γεωργική εφαρμογή.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη λογισμικού που θα διαχειρίζεται το υλικό ασύρματων ενσωματωμένων κόμβων αισθητήρων και θα μεταδίδει τις μετρήσεις στο νέφος μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένο πρωτόκολλο με τελικό σκοπό τη μεταφορά της πληροφορίας σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδη 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-06-2018 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)