Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2012

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «AITOLOS» [ΙΠΤΗΛ-131]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
[27 Νοε 2012]


Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 27, 2012 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-131
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Αντικείμενο: 
  1. Συμμετοχή στην ανάλυση της  αλυσίδας αξίας (Value Chain) στον τομέα της υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας
  2.  Συμμετοχή στην ανάπτυξη των κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής (Policy Guidelines) για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας
  3. Σχεδιασμός του επιχειρησιακού πλάνου εφαρμογής των προτεινόμενων κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής
  4. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιηθεί
  5. Συμμετοχή στις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου
   Διάρκεια:

   12 μήνες

     

   Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 14-12-2012


   Αποστολή Δικαιολογητικών:

   Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


   Πληροφορίες:

   e-mail:
   ionathan@iti.gr