Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Demonstration of Innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-Industry sector in Europe - AGROinLOG»
[575Ε - 4576] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
12 Φεβ 2018


Αθήνα, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

575Ε

Αρ. πρωτ. 4576/12-02-2018
ΑΔΑ: 6Ν6Ν469ΗΡ8-ΔΤΝ
Ειδικότητα: Μηχανικός ΠΕ
Αντικείμενο  Έργου:
Έρευνα ενεργειακής & περιβαλλοντικής αξιοποίησης εναλλακτικών στερεών καυσίμων βιομάζας σε λέβητα ζεστού νερού αυτόματης τροφοδοσίας.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την Τεχνική Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων ενεργειακής & περιβαλλοντικής αξιοποίησης εναλλακτικών στερεών καυσίμων
βιομάζας σε λέβητα ζεστού νερού αυτόματης τροφοδοσίας.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π.Ε.4 που τιτλοφορείται ως «WP4 - Demonstration of an IBLC inside the olive sector» του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου Π4.4 «Results on validation of biomass in combustion facilities and other biocommodities».
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-02-2018 και ώρα 12:30 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. Aγγελική Διάφα)